Організація педагогічної практики зі спеціальності 013 Початкова освіта

Навчальним планом з даної спеціальності передбачені такі види практики:

І. Позакласна виховна робота

   5 семестр – 16 тижнів
   Мета і завдання:

   - оволодіння практичними вміннями проводити позанавчальну виховну роботу з дітьми в класі, в об'єднаннях за інтересами:
   - накопичення уявлень про характер і зміст позанавчальної виховної діяльності і функціональні обов'язки вчителів, вихователів, організаторів позакласної і позашкільної виховної роботи в різних типах шкіл;

Детальніше...

Організація педагогічної практики зі спеціальності 012 Дошкільна освіта

   Навчальним планом з даної спеціальності передбачені такі види практики:

   І. Спостереження та аналіз показових навчальних занять
та інших форм навчально-виховної роботи в ДНЗ:

   5 семестр - 17 тижнів.
   6 семестр - 17 тижнів.
   7 семестр - 16 тижнів.
Метою педагогічної практики є підготовка студентів до виконання функцій вихователя дітей раннього та дошкільного віку, розвиток у них здатності до творчого застосування знань і вмінь в практичній педагогічній діяльності.

Детальніше...

Організація педагогічної практики зі спеціальності 231 Соціальна робота

   Навчальним планом з даної спеціальності передбачені наступні види практики:

І. «Практика соціальної роботи професійно-орієнтована (ознайомлююча)»

   І семестр – 16 тижнів
   Метоює знайомство студентів з основним змістом роботи закладів соціально-педагогічного спрямування, з особливостями  професійної діяльності фахівців різного профілю, які працюють в цих установах, сприяння самовизначенню у виборі фахової спеціалізації.

Детальніше...

Організація педагогічної практики зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт

   Навчальним планом з даної спеціальності передбачені такі види практики:

І. «Позакласна спортивна робота»

   5 семестр – 16 тижнів
  Мета практики  –  забезпечити  особистісну  готовність  студентів  до практичної реалізації набутих у процесі навчання фундаментальних знань про теоретико-методологічні  аспекти  тренерської  діяльності,  принципи  її організації та форми проведення зі спортсменами груп початкової підготовки.

Детальніше...