Вмотивований, компетентний і креативний педагог – вимога сьогодення в умовах реформування освіти


   В Путивльському педагогічному коледжі імені С.В. Руднєва працює методичне об’єднання курсових керівників і вихователів гуртожитку, робота якого проводиться за планом, складеним на навчальний рік і затвердженим заступником директора з виховної роботи.

   Завданнями методичного об’єднання є: удосконалення науково-методичного рівня організації виховної роботи в навчальному закладі; вивчення і узагальнення кращого досвіду комплексного підходу до організації виховного процесу в студентських групах; запровадження досягнень світової педагогічної науки, традицій національної педагогіки і психології. Засідання відбуваються у формі методично-практичних консультацій,  методичних бенефісів, педагогічних дискусій та підсумкових нарад.


   Курсові керівники, психологічна служба, вихователі гуртожитку збираються  для обговорення актуальних питань застосування сучасних інноваційних форм виховної роботи в навчальних групах, аналізують, обговорюють проведені відкриті виховні години, презентують свої думки та ідеї. Особлива увага приділяєтьсяреалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Присутні діляться досвідом роботи зі студентами щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання. Проведені заходи спрямовані на формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України.  До участі у засіданнях запрошуються директор коледжу, завідуючі відділеннями, які вносять пропозиції щодо ефективної роботи зі студентськими групами та беруть участь в обговоренні актуальних питань в галузі виховної роботи.

   Педагогічний колектив коледжу не залишається осторонь питання булінгу. Під час дискусій психолог коледжу знайомить з законодавчою базою щодо протидію булінгу, з видами, психологічними та фізичними ознаками булінгу, курсовим керівникам та вихователям надаються рекомендації щодо оцінки складної ситуації, динаміки відносин та вміння реагувати «розумно». Велика увага приділяється проблемі соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників. Процес адаптації студентів у навчальному закладі розглядається як комплексна проблема, адже першокурсникам доводиться пристосовуватись до зміни відпочинку і праці, до нової системи навчання та входження в новий колектив.   В основу професійного розвитку педагогів нашого навчального закладу покладено усвідомлення всіх перетворень в освіті як природної потреби постійно формувати та розвивати професійний світогляд і педагогічну свідомість, перебувати в авангарді суспільних та освітніх перетворень, бути умотивованому, компетентному, кваліфікованому.