Показники якості наукової роботи закладу

   Путивльський педагогічний фаховий коледж бере активну участь у заходах міжнародного, всеукраїнського, обласного та регіонального рівнів, на яких розглядаються актуальні питання щодо впровадження інноваційних форм та методів організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти.  
   Трансляція власного педагогічного досвіду є важливим фактором професійного зростання педагогів. Оприлюднення результатів праці, публікація власних професійних наробок, обмін досвідом – одна з ознак  інноваційної педагогічної діяльності. Педагоги готують методичні посібники на допомогу викладачам та здобувачам освіти щодо реалізації змісту освіти Нової української школи у підготовці майбутніх фахівців, впровадження STEM-освіти у освітній процес професійної підготовки майбутніх педагогів, педагогіки партнерства як умови реалізації завдань розвитку особистості майбутнього вчителя, організації дистанційного та змішаного навчання в умовах правового режиму воєнного стану тощо.
   В навчальному закладі проводиться:
   - семінар-практикум «Апгрейд викладача» з теми «Організація роботи викладача в додатку Google Сlassroom»;
   - методичний семінар «Педагогічний органайзер: тайм-менеджмент викладача»;
   - майстер-клас «Стандарти педагогічної діяльності. Від теорії до практики».
   Викладачі коледжу беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях, публікують статті у періодичних виданнях. Досвід роботи педагогів висвітлюється на сторінках наукових, фахових та педагогічних видань.
   Педагоги беруть участь у конференціях:
   - ІV Міжнародній науково-практичній конференції для молодих науковців «Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», що проходила на базі Ніжинського державного університету;
   - ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади», що відбулася в навчально-науковому інституті педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету          імені А. С. Макаренка»;
   - ІІ Всеукраїнській науковій онлайн-конференції «Розвиток фахової компетентності педагогів в умовах змін», яка відбулася на освітній платформі «Піфагор»;
   - ІІ Всеукраїнській  науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні», що проходила у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка;
   - Всеукраїнській науково-теоретичній інтернет-конференції «Х Довженківські читання: О. Довженко і українська культура: історія, сучасність», що проходила у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка;
   - Всеукраїнській онлайн-конференції «STEM-освіта: практичний кейс, цифрові ресурси для підвищення кваліфікації освітян. ЄАС.», що відбулась на платформі Інституту модернізації змісту освіти;
   - Всеукраїнській інтернет-конференції «Пріоритети в освіті: інклюзивна освіта в умовах війни», яка проходила на платформі «На Урок»;
   - Всеукраїнській онлайн-конференції «Сучасна Математика. Від теорії до практики з онлайн-сервісами Kahoot!, Quizlet, LearningApps, Geogebra», що проводив ГО «ІППО».
   Вони – учасники регіональних круглих столів:
   - «Самобутність української мови: проблеми та перспективи», що проводив Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка»;
   -  «Реформи освіти – здорові та активні діти і молодь», що  проводила Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» регіональних педагогічних читань;
   - «Педагогіка серця Григорія Сковороди», що відбулись на базі Лебединського педагогічного фахового коледжу                             імені А. С. Макаренка.
    Викладачі – учасники семінарів:
   - Всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару «Обдарованість: методи діагностики та специфіка моніторингу», що проводив інститут обдарованої дитини Національна академія педагогічних наук України;
   - Всеукраїнського семінару – практикуму «Підвищення рухової активності дітей з особливими освітніми потребами», що проводила Державна наукова установа «Інститут модернізація змісту освіти»;
   - Всеукраїнського онлайн-семінару для підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти;
   - регіонального науково-методичного семінару «Технологічна освіта в контексті концептуальних засад Нової української школи», який відбувся на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;
   - регіонального онлайн-семінару «Проблеми викладання дисциплін соціально-економічного циклу у ЗФПО», що проводив Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка».
    Беруть участь у вебінарах:
   - «Zoom for Education: використання цифрових інструментів для викладачів», який організувало Міністерство освіти і науки України спільно з компанією «Zoom»;
   - «Елементи STEM-освіти у закладі дошкільної освіти», який відбувся на платформі «Всеосвіта»;
   - «Використання Microsoft PowerPoint: від простого до складного», який відбувся на платформі «Всеосвіта»;
   - «Ціннісний підхід до мотивації навчальної діяльності в контексті НУШ: принципи та інструменти візуалізації»,який відбувся на платформі «Всеосвіта»;
   - «Рішення Google for Education для автоматизації оцінювання та формування підсумкових документів і звітів», який відбувся за підтримки Академії цифрового розвитку;
   - «Нестандартний підхід до формування науково-дослідницьких навичок здобувачів освіти: нові тренди та лайфхаки», який відбувся на платформі «Всеосвіта»;
   - «Нова українська школа: фокусуємося на ключових підходах», що відбувся на платформі «На Урок»;
   - «Інноваційна система освіти дітей раннього та дошкільного віку. Освіта і піклування», організований  Державною науковою установою  «Інститут модернізації змісту освіти»;
   - «Впровадження ефективних моделей національно-патріотичного виховання студентської молоді», що проводив Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти;
   - «Структура роботи з дітьми, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах», який відбувся на освітньому  порталі «Всеосвіта»;
   - «Творчий потенціал педагогічних та студентських колективів», проведених у Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти;
   - Та у Всеукраїнському педагогічному марафоні  «Інновації в освітньому процесі закладів дошкільної освіти», що був організований видавництвом «Ранок» та Українським інститутом розвитку освіти.
   Слід відзначити збагачення науково-методичної палітри, урізноманітнення формта видів заходів, запропонованих цикловими комісіями: воркшопи, вікторини, квести, дискусії клубні; презентації роботи наукових гуртків; круглі столи; науково-практичні семінари; конкурси творчих робіт та есе; захист конкурсних проектів; предметні олімпіади (іноземна мова, математика, інформатика); дискусійні клуби; тренінги з самоменеджменту; відкриті заняття, майстер-класи, вебінари, гостьові лекції, семінари-практикуми; виставки науково-методичної та художньої творчості викладачів; літературні вечори, участь у всеукраїнських, міжнародних онлайн-конференціях.