Кадровий склад закладу освіти

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Педагогічний колектив коледжу становить 52 особи.
 
Якісний склад викладачів: 


Педагогічний стаж викладачів:

Віковий склад педагогічних працівників: