mega888

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти

{attachments}

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

{attachments}

ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення студентів

{attachments}

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

{attachments}

ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг якостi освiти

{attachments}

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення, затвердження, моніторингу освітніх (освітньо-професійних) програм

{attachments}

ПОЛОЖЕННЯ про організацію дистанційного навчання на платформі Google Classroom

{attachments}