mega888

Психологічна служба

  ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА КОЛЕДЖУ

   Психологічна служба – це структурний підрозділ, який є необхідним компонентом у системі освіти, що забезпечує соціальний і психологічний супровід освітнього процесу в коледжі та діє згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 509 від 22 травня 2018 року «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18#Text .
   Психологічний супровід освітнього процесу в коледжі здійснюють:

   Головне завдання психологічної служби коледжу – сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.
   Основними напрямками роботи психологічної служби є:
   діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі;
 профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та  становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
  корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;
   навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
  консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
 зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
   просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.
   Для досягнення своєї мети психологічна служба координує свої дії та тісно співпрацює з педагогічним та студентським колективами, батьками та адміністрацією.

   У коледжі діє «Електронна скринька довіри»

За цією формою Ви можете надсилати свої повідомлення про проблеми,  побажання, пропозиції та інше.
Ваші звернення будуть оперативно розглянуті, конфіденційність гарантується.

   Якщо Ви бажаєте отримати письмове повідомлення про результати розгляду Вашого звернення,
укажіть електронну адресу або номер телефону для надсилання в поданій нижче Google-формі
 https://docs.google.com/forms/d/1zjPWYg96MApZTzH26rtBJ5FMZOSgxKFHTYU-f4MIQBQ/edit

Ми завжди готові Вас вислухати та допомогти!