АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. ІСПИТ З ДОДАТКОВИХ КВАЛІФІКАЦІЙ.

   Кваліфікаційний іспит зі спеціалізацій є ключовим моментом у професійній підготовці майбутніх фахівців. Цей екзамен охоплює широкий спектр питань, що стосуються як загальних педагогічних аспектів, так і специфічних понять додаткової кваліфікації в контексті роботи з молодшими школярами та вихованцями закладів освіти.
   Здобувачі освіти зі спеціальності Початкова освіта з додатковою кваліфікацією «Вчитель інформатики початкової школи» продемонстрували  готовність до роботи з молодшими школярами, показали глибокі знання з основ програмування, роботи з комп'ютерами та цифровими технологіями, які є важливими компонентами сучасної освіти в умовах Нової української школи.
Детальніше...

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ – ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ


   Атестація здобувачів фахової передвищої освіти ─ це процедура встановлення відповідності результатів навчання вимогам освітньо-професійної програми.
   Незважаючи на труднощі в нашій країні, зумовлені військовим станом, освітній процес триває у звичному для нас дистанційному форматі. На цьому тижні розпочався перший етап атестації випускників у формі комплексного кваліфікаційного іспиту з педагогіки та окремих методик.

Детальніше...

Державний іспит зі спеціалізації на шкільному відділенні

   Розкриття основних теоретичних знань з інформатики, методики викладання інформатики в початковій школі, уміння аргументувати свої відповіді, а також уміння застосовувати ці знання у процесі проведення фрагментів уроків з інформатики, ефективно використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології - саме це демонстрували випускники шкільного відділення 4 курсу, групи «А» Путивльського педагогічного фахового коледжу імені С. В.Руднєва під час державного іспиту зі спеціалізації, який відбувся 16 червня.

Детальніше...

ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ – ЩЕ ОДНА СХОДИНКА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ!

   Написання та захист курсових робіт є важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців. 
   22 – 25 травня відбувся захист курсових робіт студентів випускних груп спеціальностей 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 231 Соціальна робота. Всі роботи були виконані з дотриманням методичних рекомендацій та допущені до захисту. 
   Результати захисту показали, що здобувачі освіти не лише на достатньому рівні володіють теоретичними знаннями, а й уміло застосовують їх для розв’язання конкретних практичних завдань, що є необхідною умовою становлення їх як фахівців. 
Детальніше...

Успішне складання Державної атестації на дошкільному відділенні


   Державна атестація – це завершальний етап навчання в коледжі, надзвичайно важливий момент для випускників, які підтверджують рівень здобутих у коледжі теоретичних знань та практичних умінь.

Детальніше...

ВІРТУАЛЬНА ПОДОРОЖ МІСТАМИ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА

Вітаємо!
Сьогодні ми хочемо розповісти вам про деякі британські міста. На нашу думку, дуже важливо знайомитись  з географією, культурою, історією, літературою, традиціями та звичаями країни, мову якої вивчаємо. Також, звичайно, важливо знати цікаві факти про міста країни та їх визначні пам'ятки. І студенти другого курсу, групи "А", презентують деякі з них.
Детальніше...

ДЕРЖАВНУ ПІДСУМКОВУ АТЕСТАЦІЮ РОЗПОЧАТО…

   Виявлення ґрунтовних теоретичних знань з педагогіки та методик початкового навчання, вдале вирішення практичних завдань, досконале володіння навичками ораторського мистецтва – саме такі здібності демонстрували випускники Путивльського педагогічного фахового коледжу імені С. В. Руднєва під час складання комплексного державного екзамену, якій відбувся 10 червня згідно з графіком навчального процесу.

Детальніше...