mega888

Показники якості наукової роботи закладу

   Путивльський педагогічний фаховий коледж бере активну участь у заходах міжнародного, всеукраїнського, обласного та регіонального рівнів, на яких розглядаються актуальні питання щодо впровадження інноваційних форм та методів організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти.  
   Трансляція власного педагогічного досвіду є важливим фактором професійного зростання педагогів. Оприлюднення результатів праці, публікація власних професійних наробок, обмін досвідом – одна з ознак  інноваційної педагогічної діяльності. Педагоги готують методичні посібники на допомогу викладачам та здобувачам освіти щодо реалізації змісту освіти Нової української школи у підготовці майбутніх фахівців, впровадження STEM-освіти у освітній процес професійної підготовки майбутніх педагогів, педагогіки партнерства як умови реалізації завдань розвитку особистості майбутнього вчителя, організації дистанційного та змішаного навчання в умовах правового режиму воєнного стану тощо.

Детальніше...