МЕТОДИЧНИЙ МІСТ З ОБМІНУ ДОСВІДОМ

   Питання збереження і зміцнення здоров'я дітей знайшло відображення в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, в якій відзначено, що «пріоритетним завданням системи освіти є навчання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої цінності».
   Саме тому найважливішими завданнями сучасної освіти є впровадження та реалізація здоров’язбережувальної компетентності в освітньому процесі як однієї з ключових для української системи освіти, метою якої є підготовка підростаючого покоління до життя.  
Детальніше...

ОНЛАЙН-СЕМІНАР (ДІАЛОГОВА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБМІНУ ІДЕЯМИ)

   Тема застосування цифрових технологій у навчанні – це не просто важлива, але й невід'ємна частина успішного освітнього процесу.
   Минулого тижня на базі Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» відбувся онлайн-семінар "Цифрові технології як засіб подолання освітніх втрат в умовах сьогодення", в якому взяли активну участь викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін нашого навчального закладу Голубков В. М., Маклакова Я. В., Фатеєва І. О.
   В умовах сучасності, коли освітні процеси зазнають значних викликів та змін, тема застосування цифрових технологій у навчанні стає вкрай актуальною та важливою. Семінар, в першу чергу, спрямований на висвітлення та обговорення того, як сучасні інструменти можуть стати ключовим рішенням для подолання освітніх втрат.
   Учасники заходу мали унікальну можливість ознайомитися з передовими підходами до використання цифрових технологій у викладанні математичних дисциплін. Педагоги ділилися власними досвідом та кращими практиками щодо впровадження цифрових інструментів у процес навчання.
   На семінарі було обговорено не лише теоретичні аспекти, але й практичні приклади використання різноманітних онлайн-ресурсів, програм та платформ, які сприяють покращенню рівня засвоєння навчального матеріалу студентами.
   Цей захід став діалоговою платформою для обміну ідеями та надихнув до новаторських підходів у навчанні. Ми вдячні всім учасникам за активну участь та зацікавленість у розвитку сучасної освіти.
   Ми впевнені, що лише за допомогою поєднання кращих практик та сучасних інструментів ми зможемо максимально знизити освітні втрати та підготувати студентів до викликів 21 століття.
Детальніше...

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОНЛАЙН-СЕМІНАР «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»


   2 листопада викладач історії України Тетяна Назаренко стала учасником регіонального онлайн-семінару «Теорія та методика навчання суспільних дисциплін в умовах воєнного стану», до якого були запрошені  викладачі соціально-економічних  дисциплін педагогічних закладів фахової передвищої освіти Центрального регіону України.

Детальніше...

УДОСКОНАЛЮЄМО ПРОФЕСІЙНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

   Днями на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми дошкільної освіти: виклики та пріоритети». В ній взяли участь викладачі ЦК дошкільної педагогіки, психології та окремих методик Ірина Опанасенко, Ірина Красовська та Ірина Счастливцева. На конференції обговорювалися актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей раннього та дошкільного віку, проблеми фахової підготовки майбутніх вихователів у наш час. Дружня атмосфера сприяла обміну ідеями, досвідом між учасниками заходу.

Детальніше...

МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «ОСВІТЯНСЬКЕ ЖИТТЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: ОБМІН ДОСВІДОМ – ЦЕ ЗАВЖДИ ВЗАЄМОЗБАГАЧЕННЯ»

   У Сумському фаховому коледжі економіки і торгівлі в очному форматі пройшов обласний методичний семінар «Освітянське життя в умовах війни: обмін досвідом – це завжди взаємозбагачення»., в якому взяла участь методист нашого коледжу  Людмила ГОЙКО, Вона виступила з доповіддю «Методична робота викладача це підвищення його професійної майстерності та творчого потенціалу». 
   Учасники семінару обговорили особливості освітнього процесу в даний період, підготовки фахівців різнотипних освітніх закладів, обмінялися досвідом, вирішували проблеми методичного забезпечення освітнього процесу.  Педагоги  відвідали музей споживчої кооперації, що знаходиться у закладі. 
   Зустріч пройшла на високому патріотичному підйомі, обіцяла стати звичною практикою для освітян. Для справжнього професійного зростання необхідно виділяти час для спілкування між колегами, ділитися досвідом.
 
Детальніше...

НА ВІСТРІ ЧАСУ - АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

   У  навчальному закладі відбулося планове засідання методичної ради, на якому наскрізною лінією проходило питання підготовки навчального закладу до акредитації освітньо-професійної програми Фізична культура і спорт. Розглядалися критерії самооцінювання, що  включають структуру та зміст освітньо-професійної програми, організацію прийому на навчання, кадрове забезпечення освітнього процесу, внутрішнє забезпечення якості освіти, освітнє середовище та матеріальні ресурси.

Детальніше...

ПРОДОВЖУЄМО РОЗВИВАТИСЯ І ВДОСКОНАЛЮВАТИСЬ

   10 жовтня 2023 року відбулося онлайн-засідання обласного методичного об'єднання викладачів іноземної мови. Тема засідання – «Основні стратегії та напрямки роботи викладачів іноземної мови у 2023/2024 навчальному році».
   Всі викладачі іноземної мови Путивльського педагогічного фахового коледжу взяли участь у його роботі. Вони із зацікавленням спілкувалися зі своїми колегами з інших навчальних закладів області, прослухали інформативні доповіді та активно обговорили їх.
Детальніше...