mega888

НА ВІСТРІ ЧАСУ - ЯКІСНА ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

   29 листопада 2023 року на базі Комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка» відбулося онлайн-засідання круглого столу «Нова освітня реальність: інноваційні зміни у фаховій підготовці вихователя закладу дошкільної освіти». В ньому взяли участь викладачі дошкільної педагогіки та окремих методик закладів фахової передвищої освіти Центрального регіону України. Викладачі нашого коледжу доєдналися до цього заходу та взяли участь у обговоренні питань диджіталізації освіти, збереження ментального здоров'я педагога та його впливу на формування особистості дошкільника, готовності майбутніх педагогів до реалізації завдань STREAM-освіти.

Детальніше...

ВИКЛИКИ, ІННОВАЦІЇ, ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ.

   Планове засідання педагогічної ради розпочала директорка навчального закладу Ковальова Світлана. На порядку денному – нагальні питання освітнього процесу КЗ СОР «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва».
   Заступник директора Малецька Тетяна звітувала про моніторинг ОПП та навчального плану спеціальності Фізична культура і спорт. Вона ознайомила з системою роботи, пакетом документів, необхідних для проходження акредитації даної спеціальності. Зауважила, що освітня програма підготовлена викладачами ЦК фізичного виховання з урахуванням пропозицій стейкхолдерів. Це дозволяє забезпечити повноцінне виконання програмних результатів навчання здобувачів освіти.
Детальніше...

НАВЧАЮЧИ НАВЧАТИСЯ: ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

   Сучасні умови, у яких знаходиться освітня галузь змушує викладачів та здобувачів освіти попри всі негаразди й складнощі шукати шляхи і методи надання та отримання нових знань. Все залежить від компетентності викладачів не лише зі свого предмету, а й постають такі вимоги, як оволодіння сучасними технологіями, застосунками. В залежності від розвитку сучасних технологій з’являються нові можливості для освіти.
   Під час планового засідання Школи удосконалення педагогічної майстерності під керівництвом заступника директора з навчальної роботи Тетяни Малецької було обговорено численні питання. Власним досвідом ділились викладачі-методисти. 
Детальніше...

МЕТОДИЧНИЙ МІСТ З ОБМІНУ ДОСВІДОМ

   Питання збереження і зміцнення здоров'я дітей знайшло відображення в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, в якій відзначено, що «пріоритетним завданням системи освіти є навчання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої цінності».
   Саме тому найважливішими завданнями сучасної освіти є впровадження та реалізація здоров’язбережувальної компетентності в освітньому процесі як однієї з ключових для української системи освіти, метою якої є підготовка підростаючого покоління до життя.  
Детальніше...

УДОСКОНАЛЮЄМО ПРОФЕСІЙНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

   Днями на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми дошкільної освіти: виклики та пріоритети». В ній взяли участь викладачі ЦК дошкільної педагогіки, психології та окремих методик Ірина Опанасенко, Ірина Красовська та Ірина Счастливцева. На конференції обговорювалися актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей раннього та дошкільного віку, проблеми фахової підготовки майбутніх вихователів у наш час. Дружня атмосфера сприяла обміну ідеями, досвідом між учасниками заходу.

Детальніше...

ОНЛАЙН-СЕМІНАР (ДІАЛОГОВА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБМІНУ ІДЕЯМИ)

   Тема застосування цифрових технологій у навчанні – це не просто важлива, але й невід'ємна частина успішного освітнього процесу.
   Минулого тижня на базі Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» відбувся онлайн-семінар "Цифрові технології як засіб подолання освітніх втрат в умовах сьогодення", в якому взяли активну участь викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін нашого навчального закладу Голубков В. М., Маклакова Я. В., Фатеєва І. О.
   В умовах сучасності, коли освітні процеси зазнають значних викликів та змін, тема застосування цифрових технологій у навчанні стає вкрай актуальною та важливою. Семінар, в першу чергу, спрямований на висвітлення та обговорення того, як сучасні інструменти можуть стати ключовим рішенням для подолання освітніх втрат.
   Учасники заходу мали унікальну можливість ознайомитися з передовими підходами до використання цифрових технологій у викладанні математичних дисциплін. Педагоги ділилися власними досвідом та кращими практиками щодо впровадження цифрових інструментів у процес навчання.
   На семінарі було обговорено не лише теоретичні аспекти, але й практичні приклади використання різноманітних онлайн-ресурсів, програм та платформ, які сприяють покращенню рівня засвоєння навчального матеріалу студентами.
   Цей захід став діалоговою платформою для обміну ідеями та надихнув до новаторських підходів у навчанні. Ми вдячні всім учасникам за активну участь та зацікавленість у розвитку сучасної освіти.
   Ми впевнені, що лише за допомогою поєднання кращих практик та сучасних інструментів ми зможемо максимально знизити освітні втрати та підготувати студентів до викликів 21 століття.
Детальніше...

НА ВІСТРІ ЧАСУ - АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

   У  навчальному закладі відбулося планове засідання методичної ради, на якому наскрізною лінією проходило питання підготовки навчального закладу до акредитації освітньо-професійної програми Фізична культура і спорт. Розглядалися критерії самооцінювання, що  включають структуру та зміст освітньо-професійної програми, організацію прийому на навчання, кадрове забезпечення освітнього процесу, внутрішнє забезпечення якості освіти, освітнє середовище та матеріальні ресурси.

Детальніше...